За Нас

Сдружение „Живей активно” извършва дейност в обществена полза.

Предметът на дейност е разработване на нови и прилагане на съществуващи програми и проекти в областта на социалната, образователна и културна сфера, а целта е да подпомага младежи и други лица в развитие на техните качества и ценности, социалното им приспособяване и интеграция, и личностна реализация.

Сдружението реализира тези цели като организира срещи, образователни курсове, школи, семинари, лекции, конференции, изложби и други публични прояви.