Контакт

Лиляна Белева – управител
Email: lbeleva@gmail.com
Тел: 0898 952 544

Снежина Кръстева – зам. управител
Email:  divine_44@abv.bg
Тел: 0889 234 077